Business och gemenskap
sedan år 1857

Fastighetsprojektet i stark motvind.

Webbplatsen uppdateras igen under augusti månad.


Program

Info

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Det arbetas med stramaste möjliga tidtabell på tilläggsuppgifter för att få besked gällande det tilläggslån som Gillet ansökt om.

Festsalens nya färger

Idag presenterade arkitektbyrån Festsalens kommande färgsättning. Det är frågan om ljusa och varma toner.

Bokslut och revisionsberättelser 2019

Då Bokslutsmöte ännu inte kunnat sammankallas hittas bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för Handelsgillet i Helsingfors r.f. och för Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården i länkarna nedan. Även revisors rapport över Handelsgillets förvaltning av fastighetsprojektet hittas i länken nedan.