Förskjutning av tidtabellen

12.09.2019 kl. 10:41

Förskjutningen av tidtabellen berör inte hotellprojektet.