Valberedningens förslag till valmötet 28.11.2019

19.11.2019 kl. 10:58

Valberedningens förslag finns till påseende på kansliet fr.o.m. 19.11.2019. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på Handelsgillets möten den 19 och 21 november 2019.