Vårens program inställt

17.03.2020 kl. 13:08

Resorna försöker vi i första hand skjuta upp med ett år och inväntar besked från researrangörerna om villkor för de alternativ som kan erbjudas.

Bokslutsmötet som enligt stadgarna ska hållas före utgången av april månad sammankallas sannolikt i år senare än stadgarna påbjuder för att undvika smittorisk i det rådande lokala epidemiläget.