Nu gjuts golvet på innergården!

25.03.2020 kl. 09:36

Flera personer jobbar med gjutningen för tillfället. Den våta betongen jämnas och slätas ut efterhand.

En spännande dag i Handelsgillets historia...