Fastighetsinfo

02.04.2020 kl. 14:53

Möten på distans med alla involverade tar tid. Coronasituationen påverkar hela samhället och självfallet även byggföretagen.

Klart är att projektet fortskrider och att tidtabellen är fördröjd nu med midsommar som tidpunkt för 'det mesta klart’.