Titta in i hotellvÄningen

16.04.2020 kl. 09:48

Bilder från tredje våningen, Hotel F6:

En del av Gillets gamla blyglasfönster pryder vissa hotellrum.

Väggfärgen är den samma som i hotell F6 övriga rum.

Inga möbler är ännu på plats.