Pandemin pÄverkar byggarbetet

17.04.2020 kl. 09:45

Innergården. Nya brandbeständiga fönster är inlagda.

Det blivande Klubbrummet. Förhoppningsvis kan det tas i bruk till hösten.

Blyglasfönster bakom den gamla baren i andra våningen

Insatta blyglasfönster

Bakgården

Styrelsemedlemmarna Bo Söderholm, Kaj-Erik Lindberg och ansvarige byggmästaren Timo Hagelin samspråkar genom regelrätta andningsskydd...