Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

18.05.2020 kl. 21:00

1. Förberedelser för monteringen av glastaket över innergården pågår. 

2. Yttertakets skador undersöks så att vi kan planera Gårdsfastighetens takombyggnad i detalj. 

3. Hotelldelen är klar. 

4. Arbetena i klubbutrymmena inkl. biljardsalen, festsalen och restaurangens utrymmen fortsätter. 

I dagsläget ser det ut som att byggdelen av projektet är klart sista veckan i juli och därefter kan inredningsarbetena påbörjas.  

Ekonomin är en utmaning p.g.a. takkostnaderna, övriga tilläggskostnader samt ett hyresbortfall förorsakat av förskjuten tidtabell och coronasituationen. 
Vi diskuterar med Aktia Bank om tilläggslån och återkommer beträffande ett extra föreningsmöte gällande detta.