Fastighetsprojektet – styrelsen informerar

03.06.2020 kl. 16:02

Undersökningar, som ger vid handen den tekniska lösningen, finansieringen och tidtabellen är under arbete, vilket påverkar hela projektets slutförande.

Följande uppdatering gällande projektet ges sannolikt veckan efter midsommar.