Bygget i bilder - titta in i gÄrdsfastigheten

05.08.2020 kl. 10:58

 

Festsalen

Golvlister till Festsalen

Reservrutor. Den här väggen i Klubbrummet kommer att prydas av en specialbyggd bokhylla i samma nyans och med samma höjd som väggpanelen. En del panelrutor har lossats från väggen för att kunna användas på andra ställen där det behövs. Kollaasi inleder panelrestaureringen den 19 augusti.

Nygjutet i klubbrummet. Parkettläggningen inleds så fort underarbetet är klart. För tillfället torkar betongen...

En del arbete återstår.

Det rum som tidigare kallades för Arizona-kabinettet.

Innergården

Utsikten från kansliet just nu.