Tryggare med andningsskydd och avstånd

15.09.2020 kl. 09:37

De gillemedlemmar som deltog i höstens första Gilleafton upplevde att det kändes tryggt och bra, men ändå trivsamt.

Om man känner sig det minsta sjuk - detta gäller även väldigt lindriga symtom som t.ex. ont i halsen, lite snuva, hosta - ska man inte delta, utan stanna hemma!

Maxantal deltagare i en Gilleafton är begränsat till 50.

Vi kan stoppa viruset tillsammans med god handhygien, om alla använder andningsskydd och alla kommer ihåg att hålla avstånd.