Styrelsen fick ansvarsfrihet

30.09.2020 kl. 20:34

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019  godkändes.

Styrelsen beviljades efter omröstning ansvarsfrihet.