Ditt bidrag är värdefullt!

03.11.2020 kl. 10:50

Att delta är givetvis frivilligt. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Handelsgillets blivande Klubbrum

Så här går det till:

1. Gillemedlem, företag eller stiftelse kan betala in valbar summa till Handelsgillets konto, nummer FI28 4055 001205 1427 i Aktia Bank.     

2. Skriv ’BYGGNADSFONDEN’ i meddelandefältet och skriv också om du vill donera anonymt.

3. Insamlingen följs kontinuerligt upp på hemsidan, den influtna totalsumman rapporteras.

4. De bidragsgivares namn som får publiceras kommer att ingraveras på en tavla som får en synlig plats i det nya Klubbrummet.

5. De som bidragit med 1 000,00 euro eller mer uppmärksammas separat.

Insamlingstiden pågår fram till sista november.