De första rutorna i glastaket på plats!

26.11.2020 kl. 12:22

Rutorna svävar över taket en i taget.

"Lite bakåt, lite till, stopp! Lite åt höger...."

Regnvädret stör inte själva arbetet, förutom att glasmontörernas handskar blir genomblöta. Bättre då jobba utan hanskar...

Så var en ruta till på plats.

Taket är i höjd med Gillets kansli på tredje våningen.

Avspärrning av Kaserngatan. Den här kranföraren som lyfter glasrutorna har inte höjdskräck.....

Gatusidan. Här fästes en ruta som strax ska sväva i skyn.

Ett bra teamarbete!