Slutsummering

31.12.2020 kl. 11:15

Slutsumman uppgår följaktligen till fantastiska 251 390,78 euro!

GOTT NYTT ÅR 2021!