Myndighetsgranskningen gick väl

22.01.2021 kl. 16:31
Handelsgillet fick av granskaren tack för "den stora kulturella gärning som föreningen gjort genom ombyggnaden och restaureringen av sin värdefastighet i stadens absoluta centrum".