Mars månad

10.03.2021 kl. 11:16

Verksamhetsutskottet arbetar hela tiden på att så fort det bara är möjligt köra igång Gilleverksamheten.

De nya medlemskorten aktiveras först i april, information om hur var och en får sitt kort följer senare.