Pressmeddelande som gått ut den 11 mars 2021

11.03.2021 kl. 09:11

Handelsgillets fastighetsprojekt på Kaserngatan är nu klart. Handelsgillet, med hyresgäster, har nu kunnat ta de sanerade utrymmena i besittning, men på grund av pandemiläget ligger föreningsaktiviteten fortfarande nere.

- Föreningen har nu fina nyrenoverade och till en stor del helt nya utrymmen, men vi får fortfarande ge oss till tåls. Vi följer strikt alla pandemirestriktioner innan vi startar upp vår verksamhet igen, säger Christian Borenius, ordförande för Handelsgillet.

Handelsgillet i Helsingfors är ett hem, inte enbart för föreningens över 1 000 medlemmar, utan också bl.a. för de ca 70 svenskspråkiga föreningar som regelbundet kostnadsfritt kunnat använda sig av gillets utrymmen. Totalt använde dessa föreningar Handelsgillets utrymmen ungefär 300 gånger under året före covid-19. Nu väntar nya mötesutrymmen med toppmodern teknik på sina användare.

- Vi ser fram emot att snart kunna välkomna dem tillbaka, säger Borenius.

Kulturgärning
Föreningens saneringsprojekt var oundvikligt, för den gamla värdefulla byggnaden befann sig i dåligt skick. Samtidigt som den nödvändiga saneringen utfördes byggdes tredje våningen om till hotell och det närliggande hotellet hyr nu tilläggsutrymmen av Handelsgillet. Ytterligare förseddes innergården med ett glastak och fungerar nu som en stilig vinterträdgård. Den är en del av nya restaurang ”Gillet”, som drivs av gillets långvariga krögare och hyresgäst. På detta sätt kunde föreningens hyresintäkter från restaurangverksamheten ökas.

- Den nya helheten är mycket stilig. Vi uppfattar också renoveringen av det över 100 år anrika huset som en viktig kulturgärning, t.ex. har de ursprungliga väggmålningarna i andra våningen, som nu blivit klubbrum, åter tagits fram, säger Borenius.

Ansträngd ekonomi
Kostnaden för projektet uppgick till ca 10 miljoner euro p.g.a en räcka oförutsedda faktorer: pandemin, en takläcka som ledde till en omfattande ombyggnad av taket, en överraskande ny momsskattetolkning av beskattaren m.m.

Oförutsett höga kostnader, i kombination med ett stort glapp i hyresintäkterna under lång tid, har påverkat projektets finansiering negativt och ökat skuldbördan mer än avsett, trots att medlemskåren bidrog under hösten 2020 med en insamling på 235 000 euro till byggnadsfonden.

- Föreningens avsikt är att få ekonomin i balans genom ett riktat medlemslån och försäljning av Handelsgillets innehav i kontorsfastigheten vid gatan. Handelsgillets verksamhet försiggår i gårdsfastigheten. Via försäljningen kan skuldbördan minskas drastiskt och därmed sätts ekonomin i balans, säger Borenius.