Per den 21 mars har 22 medlemmar tecknat lån för sammanlagt 340 000,00 euro

22.03.2021 kl. 10:23

Notera:

För medlemslånet ställs en efterpant i form av fastighetsinteckningar och aktiepant, med sämre prioritet än Gillegårdens och föreningens lån av Aktia Bank Abp eller en annan bank, och med sämre prioritet än juniorlånet.