Förhandsmaterial inför det extra föreningsmötet

15.04.2021 kl. 10:51
Förhandsmaterial inför det extra föreningsmötet 22.4 finns mot undertecknande av sekretessförbindelse till påseende på kansliet för Handelsgillets medlemmar.