Entréhallen fått ännu en fin vägg

16.04.2021 kl. 22:36

Birger Mickwitz deltog i en av rundvandringarna i fastigheten som vi hann med innan allt på nytt stängdes ner. Birger tyckte då att Gillets märke borde få plats på en vägg i bättre skick så han erbjöd sig att låta iståndsätta den slitna väggytan.

På uppdrag av Birger jobbade sedan konservator Sirpa Suomela med väggen som nog hade fått en och annan törn under årtiondenas gång

Efter ett grundligt arbete omfattande bl.a. tillverkande av schabloner och med en ny golvlist blev slutresultatet verkligen fint, tack Birger!