Beslut

10.05.2021 kl. 22:18

Med 1 röst mot och 121 röster för godkändes styrelsens förslag om hur finansiera fastighetsprojektet, 42 medlemmar (varav 36 via fullmakter) röstade blankt.