Hedersordföranden besökte sitt Gille

21.05.2021 kl. 13:21

Rolf Gallen sade att besöket övertygade honom om att Gillet även framdels kommer att ge gillebröderna den ombonade gillestämning som är så värdefull.

Handelsgillets hedersordförande Rolf Gallen i Festsalen tisdagen den 18 maj 2021.

Gallen hade också möjlighet att efter fastighetsrundvandringen samtala med styrelsen. Diskussionerna var goda och glädjen påtaglig över att efter en lång paus föranledd av pandemin åter träffas på Handelsgillet!

Restriktionerna påbjöd iakttagande av avstånd samt användande av ansiktsskydd...

.. men fotograf Matias Uusikylä ombads ändå att snabbt föreviga sällskapet med och utan masker.

Samlade i Klubbrummet:

Viceordf. Olof Rehn, Kaj-Erik Lindberg, Mikael Krogius, verks.led. Clarissa Köhler, hedersordf. Rolf Gallen, ordf. Christian Borenius, Bo Söderholm och Thomas Hallbäck (Christian Nordgren var tyvärr förhindrad att delta).