Programplanering

28.05.2021 kl. 10:59

Handelsgillets styrelse har beslutit att föreningens verksamhet följer myndigheternas rekommendationer för sammankomster. I dagsläget inväntar vi tryggare tider och att myndigheternas rekommendationer lättar.

Under juni månad gäller i Handelsgillets utrymmen följaktligen att högst 10 personer samtidigt kan vistas inomhus och då iakttagande alla rekommendationer.

Vissa gilleklubbar har sammankommit inom dessa ramar och vi hoppas alla att vi mot hösten går mot en vanligare Gillevardag. Som sagt mer om de planerna på denna webbplats under nästa vecka.
 
Alla gillemedlemmar önskas ett fint försommarveckoslut!