Fastighetsaffären gjord

04.06.2021 kl. 11:31

Hela köpeskillingen är nu mottagen och aktierna överförda på köparen.

Christian Borenius

 

Christoffer Sundberg

 

Olof Rehn