Sommar, sommar, sommar

17.06.2021 kl. 08:24

Kommunikation
Under sommaren är det som vanligt stilla på programfronten men om det finns orsak kommer denna webbplats att uppdateras också under sommaren. Gillet Bar & Bistro håller naturligtvis öppet under hela sommaren!

Medlemskorten
Efter sommaren kommer medlemskort att distribueras på alla gilleevenemang med början på Kräftskivan den 24 augusti och den första Gilleaftonen den 2 september.

Programanmälningar
Anmälningar till Kräftskivan tisdagen den 24 augusti som är en avec-tillställning kommer att tas emot från och med början av augusti då vi hoppas vara säkra på att ett hundratal kräftätare kan samlas i den fina festsalen!
Samma gäller den festliga första Gilleaftonen som alltså är inprickad till torsdag 2 september.Kansliets sommarpaus
Svar på e-post eller telefonsamtal till kansliet kommer under sommaren ibland att låta vänta på sig. Från och med midsommarveckan och ända fram till skolstarten i medlet av augusti kommer kansliet nämligen att vara oregelbundet bemannat.

Alla Handelsgillets medlemmar med familjer tillönskas en rofylld sommar.

Clarissa Köhler
verksamhetsledare