Fullsatt på Gille-starten

03.09.2021 kl. 09:07

Programmet var lockande. Hufvudstadsbladets nya chefredaktör Erja Yläjärvi stod för anförandet. Hon gick igenom den disruption mediebranschen gått igenom. Inte enbart genom digitalisering, ny teknik och sociala mediers framfart. Vi som använder medier har ändrat vår inställning till nyhetsflödet.

- Vi finländare är inte längre ense om grundidén för en nyhet. Vad som är viktigt, vad som stämmer och vad vi tror på. Det är ”my truth”, hur man själv upplever livet och omgivningen, som styr hur vi konsumerar medier, säger Yläjärvi.

Hon tror ändå starkt på att tidningen har en viktig roll även i framtiden. För Hbl är det då ett måste att vara ett finlandssvenskt centrum, med stark anknytning till det lokala.

- Inte enbart i huvudstaden. Sibbo, Kyrkslätt och också Esbo är närområden som borde synas starkare i vår bevakning.

Men det handlar om mera än det som är nära. Kultur, samhällsdebatt och utrikes, med betoning på det nordiska, är naturliga spelfält för Hbl.

- Näringsliv och ekonomi sköts inte som det borde, medger Yläjärvi och lovar ett försök till uppryckning.

För de som oroat sig för den tryckta tidningens framtid kommer Yläjärvi med ett lugnande besked.

- Papperstidningen skall fortsättningsvis vara en viktig del av Hbl, säger Yläjärvi.

Skribent: Thomas Hallbäck, ordförande i Kommunikationsutskottet