Borenius omvald

18.11.2021 kl. 22:43
Thomas Hallbäck och Olof Rehn omvaldes för de följande två åren. På ikraftvarande mandat sitter sedan tidigare Christian Nordgren och Bo Söderholm. I stället för Mikael Krogius och Kaj-Erik Lindberg som inte längre var valbara valdes Carl Johan Schauman och Christian Wentzel till nya styrelsemedlemmar.
Alla val var enhälliga.