Boksluten för 2021

28.03.2022 kl. 10:31

Fastställdes bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Klicka här för Handelsgillets i Helsingfors r.f. bokslut

Kilicka här för Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegårdens bokslut