Handelsgillets 165-årsjubileumsmiddag för medlemmar ordnas 30.11.2022

11.05.2022 kl. 10:11
Att det onsdagen den 30 november 2022 gått på dagen 165 år sedan Handelsbiträdenas stiftelseurkund inlämnades till Senatens ekonomidepartement firas med en festmiddag för medlemmar i Handelsgillets festsal.
Närmare detaljer följer under hösten.