Höstens program

16.06.2022 kl. 13:37

Gilleaftnar (för medlemmar) torsdagar kl. 18.00
15 september: Hannu Krook, SOK:s koncernchef
22 september: Susanne Ehnbåge, Vd för Lindex och Jari Latvanen Vd för Stockmannkoncernen
29 september: Finlands utrikesminister Pekka Haavisto

(föredragshållarens Kai Kantanens, Helly Hansen, föredrag senarelagt till 2023)

6 oktober: Handelsgillets styrelse presenterar sitt förslag till stadgeändring gällande enhällighetsklausulen i nu gällande stadgar
13 oktober: Toni Stigzelius, Vd för Broman Group och Motonet
20 oktober: minister Pär Stenbäck om Ukraina
27 oktober: Introduktionsafton för nya medlemmar

3 november: Nathalie Ahlström, Vd för Fiskars Abp
10 november: bekräftas senare
17 november: bekräftas senare
24 november: Föreningens valmöte


Tisdagsluncher (för medlemmar) kl. 12.00
6 september: Jörgen Wiik, Vd för Fastighets Ab Arcada Nova och Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården
20 september: Clarissa Köhler, verksamhetsledare för Handelsgillet berättar om höstens program

4 oktober: Per-Erik Lönnfors, gillemedlem
18 oktober: Rainer Frigren, gillemedlem

1 november: Martti Korpijaakko, gillemedlem
15 november: Peter Österberg, gillemedlem

Annat program
Kräftis (avec tillställning) torsdagen den 18 augusti kl. 18.00
Medlemexkursion till Hangö Frontmuseum torsdagen den 8 september med start från Kaserntorget kl.10.00
Handelsgillets 165-årsmiddag (för medlemmar) onsdagen den 30 november kl. 18.00
Jullunch (avec tillställning) torsdagen den 15 december kl. 12.00