Enkätresultat

10.06.2022 kl. 09:16

Av Handelsgillets närmare tusen medlemmar är en femtedel 55 år eller yngre, men styrelsen har märkt att denna del av medlemskåren inte är lika aktiv som den äldre.

Handelsgillets kärnverksamhet är förstås Gilleaftnarna under vilka deltagarna främst representerar medlemmar som ställt upp under många år. Även många av klubbarna har i dagsläget huvudsakligen medlemmar som inte längre är aktiva i förvärvslivet.

Styrelsen ser ingen orsak att försöka ändra upplägget i kärnverksamheten, men vill ändå arbeta för att Handelsgillet ska vara en förening som i högre grad än hittills erbjuder intressant verksamhet även för de medlemmar som inte hittills visat så stor Gilleaktivitet.

För att kunna planera för framtida kompletterande verksamhetsformer, som också skulle intressera nya ansikten inom medlemskåren, sände vi alltså en riktad enkät ut per e-post till medlemmar 55 år eller yngre och enkäten fick en god svarsprocent på 46 %.

Något som berördes i enkäten är de stora möjligheter som själva gillelokaliteterna med klubbrum, biljardsal och kabinett erbjuder. Gillets lokaliteter torde intressera i synnerhet medlemmar med olika uppdrag i arbetslivet, då de i dag lämpar sig ypperligt även för möten, distansjobb och annat.

På sitt strategimöte i juni diskuterade styrelsen enkätresultaten och som ett led i utvecklingsprocessen beslöts att i höst åter öppna upp Klubbrummet, så att medlemmar kan tillbringa lämplig tid i de fina lokaliteterna, vid behov också med några gäster i taget.