Klubbrummets TV

07.11.2022 kl. 10:02

Äntligen kan man igen se TV-sändningar i Klubbrummet.

Poängteras att tålamod krävs vid kanalbyte eftersom bytet ibland kan ta upp till 15 sekunder i anspråk då sökningen går via internet.
 
En manual skriven av installatören Peppe Schauman finns till hands, tack Peppe att du tog saken i mål!