Valmötet, en uppdatering

25.11.2022 kl. 09:35

Handelsgillets styrelse 2023
Christian Borenius omvaldes vid valmötet enhälligt till ordförande för Handelsgillet.
På ikraftvarande mandat sitter sedan tidigare Thomas Hallbäck, Olof Rehn, Carl Johan Schauman och Christian Wentzel. I stället för Christian Nordgren och Bo Söderholm som inte var valbara valdes Thomas Selenius och Kenneth Söderholm till nya styrelsemedlemmar.
Alla val var enhälliga.

Nya hedersmedlemmar
Enligt styrelsens förslag kallade mötet tre nya hedersmedlemmar:
Birger Mickwitz, Karl Stockmann och Mikko Wildtgrube

Styrelsens förslag till stadegändring

Styrelsens förslag godkändes inte då det hade krävts fullständig enhällighet.

Verksamhetsplanen för 2023
Verksamhetsplanen för 2023 godkändes, klicka här för Verksamhetsplanen.