Julhälsning

20.12.2022 kl. 11:17

 

Handelsgillets program för 2023 inleds med Gilleaftonen den 12 januari. Det elektroniska månadsbrevet GILLEINFO för januari skickas ut per e-post före årsskiftet.

Alla Handelsgillets medlemmar med familjer tillönskas god jul!

Clarissa Köhler
verksamhetsledare