Lokaliteterna

10.01.2023 kl. 21:41

Kom ihåg de möjligheter som själva gillelokaliteterna med klubbrum, biljardsal och kabinett erbjuder.

Handelsgillets styrelse beslöt på sitt konstituerande möte den 10 januari att fram till sommarpausen fortsätta hålla öppna dörrar till Klubbrummet, så att medlemmar kan tillbringa lämplig tid i de fina lokaliteterna, också med några gäster i taget.