Sorgebud

02.03.2023 kl. 21:01

Kansliet har från familjen Gallen mottagit sorgebudet att föreningens hedersordförande Rolf Gallen oväntat och plötsligt har avlidit i en ålder av 93 år.

Rolf Gallen blev medlem 1962, var styrelsemedlem 1973-1990 och styrelseordförande1975-78. Gallen kallades till hedersmedlem år 2000 och år 2004 av höstmötet till hedersordförande.

Styrelsen