Sommarhälsning

10.07.2023 kl. 16:57

Under sommaren når man kansliet bäst per e-post.

Handelsgillets medlemmar med familjer tillönskas trevlig sommar!

Clarissa Köhler
verksamhetsledare