Fastighetsfondens insamling är i full gång!

13.10.2023 kl. 13:38

Om insamlingen:

1. Gillemedlem, företag eller stiftelse kan betala in valbar summa på det nyöppnade kontot för Handelsgillets Fastighetsfond i Nordea med nummer FI59 1555 3000 1299 41.

2. Skriv om du vill donera anonymt.

3. De bidragsgivares namn som får publiceras kommer att ingraveras på en tavla i Klubbrummet.

4. De som bidragit med 2 000,00 euro eller mer uppmärksammas separat.

5. Insamlingen följs kontinuerligt upp på hemsidan, den influtna totalsumman rapporteras veckovis på webbplatsen under bilden.