Höstlovsvecka nästa vecka

13.10.2023 kl. 13:34

P.g.a. skolornas höstlov håller även kanslipersonalen ledigt nästa vecka frånsett Gilleaftonen som är en introduktionsafton för nya medlemmar.

Jag är tillbaka på jobbet måndagen den 23 oktober.

Clarissa Köhler
verksamhetsledare