Gilleafton med diskussion gällande stadgeändring

27.04.2023 kl. 18.00 – 21.00

Styrelsens förslag går i sin helhet ut på att stryka den sista meningen i paragraf 17 i gällande stadgar:

§ 17. Ändring av stadgar 

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller för föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav åtminstone det ena bör vara ordinarie föreningsmöte, samt att minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna, vid vardera mötet, äro om beslutet ense. Dock må §§ 1, 3, 17 och 19 ändras endast i händelse enhälligt beslut därom fattas på sagda möten.

Kom med på Gilleaftonen för att diskutera detta relevanta förslag!

Anmäl dig här

Middagen serveras ca kl.19:
Sparrispaj med rucola
***
Lammterrin med palsternackspuré och rödvinssås
***
Kaffe/te

 


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors