Ingen Gilleafton p.g.a. sportlovsecka

22.02.2024 kl. 18.00 – 18.01
Inte bara Handelsgillets kanslipersonal utan även många föredragshållare har anmält frånvaro denna vecka p.g.a. skolornas sportlov så följande Gilleafton är den 29.2

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors