OBS UPPSKJUTET - Wallenbergs ekosystem

02 April 2020 kl. 18.00–21.00

EM Marcus Nystén, chef för SEB i Finland:
Från Björneborgs svenska samskola till Wallenbergs ekosystem
DETTA FÖREDRAGSTILLFÄLLE ÄR UPPSKJUTET

Marcus ställer upp med ett anförande om sin karriär som ända sedan år 1998 varit knuten till SEB.
Vi får också höra om de Wallenbergska stiftelserna: historia, bakgrund och dagsläget.

Middag kl. 19
Menyn med priser publiceras på handelsgillet.fi före evenemanget.

 


Plats
Tekniskas salar
Eriksgatan 2, Helsingfors

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors