Handelsgillets föreningsmöte: Valmöte

26 November 2020 kl. 18.00–21.00

Föreningsmöte: Valmöte

Behandlas ärenden enligt § 14 i föreningens stadgar.

Mötet hålls i Paasitorni.

OBSERVERA att ingen middag hålls efter mötet. På grund av Covid-19-situationen har middagen blivit inhiberad.

ANMÄL DIG HÄR

 

OBSERVERA! För att Gilleaftonen ska vara så trygg som möjligt att delta i ber Handelsgillet medlemmarna visa hänsyn till varandra genom att bära andningsskydd under mötet och vara extra noga med handhygienen. Om man känner av sjukdomssymptom, även lindriga, ska man naturligtvis inte delta.

Mera info om rekommendationer för medborgarna gällande corona, t.ex. gällande användningen av andningsskydd hittar du här:

Institutet för hälsa och välfärd - rekommendationer

Paasitorni, Paasivuorigatan 5, Hagnäs

 


Plats
Paasitorni
Paasivuorigatan 5

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors