Extra föreningsmöte - notera klockslaget!

22 April 2021 kl. 19.00–22.00

Beslut om försäljning av egendom, omförhandling av lån samt pantsättning av egendom.

Med hänvisning till den temporärt ändrade föreningslagen samt rådande myndighetsbegränsningar önskar vi att man deltar på distans.

Den som vill befullmäktiga en annan gillemedlem att föra sin talan under torsdagens föreningsmöte ska före mötet sända en fritt formulerad fullmakt som ett e-post-meddelande eller skanna en bild av en fullmakt till adressen info@handelsgillet.fi.

Enligt tillfällig lag är det okej att representera med fullmakt denna vår (t.o.m. 30.6), förutsatt att den fullmäktigades totala röster ej överskrider 1/10 av samtliga vid mötet företrädda.

Anmäl dig här

Klicka här för att se agendan för Handelsgillets extra föreningsmöte 22.4.2021

 


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors