Extra föreningsmöte ajournerat den 29.4.2021

10 Maj 2021 kl. 19.00–22.00

Deltagare jämte fullmakter bibehålls oförändrade från mötets inledande del den 29.4.2021. Om du deltog i mötet 29.4 ska du inte anmäla dig på nytt.

Enligt tillfällig lag är det okej att representera med fullmakt denna vår (t.o.m. 30.6), förutsatt att den fullmäktigades totala röster ej överskrider 1/10 av samtliga vid mötet företrädda.

För nya anmälningar klicka här

Möteskallelse

Handelsgillets i Helsingfors extra föreningsmöte 29.4 tidigast kl. 19.00, rakt påföljande bokslutsmötet, på Handelsgillet via Zoom vilket ajournerades till måndag 10.5 kl. 19.00 på Handelsgillet via Zoom.

Beslutsfattande gällande styrelsens förslag att finansie­ra halva fastighetsprojektet och minska föreningens och Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegårdens skuldsättning till acceptabel nivå, genom att sälja föreningens aktieinnehav i Ömsesidiga Fastighets Ab Kaserngatan 23 II Helsingfors (FAB) och 492/1330 delar av Gillegårdens tomt (avseende tomtdelen under gatubyggnaden), i enlighet med de köp­villkor samt till köpet hörande avtal, som styrelsen har förhandlat fram och presenterar vid föreningsmötet.

Styrelsen

För agendan klicka här

 


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors