OBS - UPPSKJUTET Ordinarie föreningsmöte

26 Mars 2020 kl. 18.00–21.00

Bokslutsmötet skjuts upp  

Bokslutsmötet som enligt stadgarna ska hållas före utgången av april månad kommer sannolikt i år att sammankallas senare än stadgarna påbjuder för att undvika smittorisk i det rådande lokala epidemiläget. Webbplatsen kommer att uppdateras kontinuerligt.

ANMÄL DIG HÄR


Plats
Tekniskas salar
Eriksgatan 2, Helsingfors

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors