Business och gemenskap
sedan år 1857

 Hotel F6 erbjuder specialpris för Handelsgillets medlemmar - detaljer under 'Info'


Program

Maj 2021

Måndag
10.5
19:00

Extra föreningsmöte ajournerat den 29.4.2021

Med hänvisning till rådande begränsningar önskas att man deltar på distans. En ny distansmöteslänk sänds före mötet automatiskt per e-post till alla som deltog i mötets inledande del den 29 april samt till nya deltagare.

Info

Styrelsen fick ansvarsfrihet

På bokslutsmötet var 59 medlemmar närvarande.
30.09.2020 kl. 20:34

Klubbrummets väggar restaurerade

De gamla, fina väggmålningarna är nu upputsade, likaså väggpanelen.
24.09.2020 kl. 10:16

Byggnadsfonden – uppföljning

Totalbeloppet uppdateras veckovis på hemsidan nedanför bilden
23.09.2020 kl. 16:51