Business och gemenskap
sedan år 1857

 Hotel F6 erbjuder specialpris för Handelsgillets medlemmar - detaljer under 'Info'


Program

Maj 2021

Måndag
10.5
19:00

Extra föreningsmöte ajournerat den 29.4.2021

Med hänvisning till rådande begränsningar önskas att man deltar på distans. En ny distansmöteslänk sänds före mötet automatiskt per e-post till alla som deltog i mötets inledande del den 29 april samt till nya deltagare.

Info

Dagordning för bokslutsmöte 30.09.2020

Bokslutsmötets dagordning hittas via länken nedan.
09.09.2020 kl. 11:30

Verksamhetsberättelse 2019 - kompletterad version

Den enligt styrelsens beslut kompletterade versionen av Handelsgillets verksamhetsberättelse hittar du via länken nedan.
09.09.2020 kl. 11:13

Glasmålningar pryder nya klubbrummet

Tre fönster med fina glasmålningar har fått tillbaka sin hedersplats i andra våningen efter flera år i källarförvar.
31.08.2020 kl. 13:08